Dinciye Öğütname

Be hey dinci duy beni, kulağın bende olsun,
Bir işe yaramadın, keşke nafi* olsaydın.
Suçun tamamı senin, neden ki dinde olsun,
Yobaz olacağına, keşke sufi* olsaydın.
 
Kurnazlık karakterin, vartayı* atlatırsın.
Eline fırsat geçse bombayı patlatırsın.
Arapçayı bilirsin, ayını çatlatırsın,
Yuvarlanacağına keşke küfi* olsaydın.
 
Âlimlerin öğüdü hiç kâr etmiyor sana,
Uhrevilik özentin, fakat gitmiyor sana.
Başkasına verdiğin aklın yetmiyor sana,
Hiç olmazsa kendine keşke kâfi* olsaydın.
 
Kalbin, ruhun karadır, için, dışın karadır,
Her sözün inananda açılmış bir yaradır.
Kalıbın kallavidir*, ama çoğu daradır,
Az olsan öz olsaydın, keşke safi* olsaydın.
 
Müslümanı aldatan kuyruklu yalan oldun,
Kimi zaman sarıklı, cübbeli falan oldun.
Dinimizin içinde akreple yılan oldun,
Sürünmekten utanıp keşke sefi* olsaydın.
 
Emperyalistler için serilmiş post gibisin,
Şimdi kucaklarında mutlusun, mest* gibisin.
Kim muktedir* olmuşsa onunla dost gibisin,
Dostluğun utanç verir, keşke yefi* olsaydın.
 
Kızmaya hakkın yoktur seni mal bulanlara,
Baş sorumlu sen oldun başına gelenlere.
İraden esir oldu efendin olanlara,
Hırsına hizmetçisin, keşke şefi olsaydın.
 
Gölgene düşen söner, nurlara boyanamaz,
Sana kulak verenler uykudan uyanamaz.
Nevzat seni mabette görmeye dayanamaz,
Oralarda bari be keşke hafi* olsaydın.
 
Halk Ozanı Karamanlı Nevzat
* Hafi. Gizli, saklı.
* Küfi: Köşeli yazı.
* Nafi: Yararlı.
* Kafi: Yeterli.
* Sufi: Mutasavvuf.
* Safi: Katışıksız.
* Sefi: Yırtıcı bir kuş.
* Yefi: Düşman.
* Varta: Tehlikeli durum.
* Kallavi: Çok iri, kocaman.
* Muktedir: Gücü yeten, güçlü, iktidarlı.
* Mest: Sarhoş.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !